Vmbo b/k

Ons streven is om de leerling een opleiding op het hoogst mogelijke niveau te laten volgen in een richting die bij hem of haar past. Dit doen we onder andere door te zorgen voor een gevarieerd aanbod:

  • Een volwaardig vmbo traject op BBL en KBL niveau in de richtingen Economie & Ondernemen en Zorg & Welzijn. Onze school heeft een convenant met het Vakcollege Amersfoort. Vanuit deze samenwerkingorganiseren wij de examens.
  • Een sluisklas die het mogelijk maakt dat leerlingen die vastlopen binnen het voortgezet onderwijs, werken op eigen niveau. Op het einde van het traject wordt een goed onderbouwd vervolgadvies gegeven.

Wanneer mogelijk en gewenst is een terugkeer naar het reguliere onderwijs, met ondersteuning door de reguliere school, mogelijk.