Bovenbouw mavo, havo, vwo

Op de Liendertseweg worden bijna alle vakken aangeboden die ook op een reguliere mavo, havo of vwo worden aangeboden. Dit schooljaar starten we op het Axia College met de eerste drie leerjaren van het vwo. De profielen voor de tweede fase vwo worden in de komende jaren duidelijk. In de bovenbouw verzorgen eerste- en tweedegraads docenten het onderwijs.

De bovenbouw biedt op de havo de volgende profielen aan:

  • Natuur en Techniek (NT)
  • Natuur en Gezondheid (NG)
  • Economie en Maatschappij (EM)
  • Cultuur en maatschappij (CM)

Voor de mavo bieden we de volgende profielen:

  • Economie
  • Techniek
  • Zorg en Welzijn
  • Landbouw

Binnen deze profielen kiezen havo- en vwo-leerlingen aan het eind van leerjaar 3 een vakkenpakket. De decaan begeleidt deze keuze.

Leerlingen die zich op een mavo-examen voorbereiden, maken een sectorkeuze. Deze wordt ook door de decaan begeleid.