Medewerkers

Medewerkers

De e-mailadressen van medewerkers worden als volgt samengesteld:

[email protected]
[email protected]

 

       
Directie
     
Alferink   Mechtild Afdelingsleider locatie Liendertseweg a.i.
       
Zorgteam
     
Pluuren van   Maroussia Zorgcoördinator (coördinator onderwijs en begeleiding)
Nijhof   Lynn Orthopedagoog
Egbert Jan   Keus Orthopedagoog
       
       
 
Coördinatoren / decanaat
     
Nauta   Annemieke Coördinator kernteam mavo / decaan mavo
Montfort van Irene Coördinator kernteam havo 
Es van Christien Coördinator examinering 
      Coördinator SOM – Leerlingactiviteiten
Binnendijk van  Michel Coördinator Verzuim
Bous   Erwin Coördinator Kwaliteit
       
Onderwijs
     
Ajrir   Abderrahman Wiskunde
Nauta   Annemieke Nederlands
Montfort van Irene Engels
Es van Christien Aardrijkskunde
Cornelissen   Jorien Nederlands
Bous   Erwin Kunst, Tekenen
Schipper   Keshia Nederlands
Ende van den Daphne Nask 1, Nask 2
Es van Christien Aardrijkskunde
Kachouti el Ibrahim Economie
Cai   Rong Scheikunde, Wiskunde
Leeuwen van Irene Engels
Lycett   Kenn Engels
Wijland van Sebastiaan Maatschappijleer
Oosterom   Fabienne LIO Engels
Rouw   Maria Duits
Draaijers   Emile Geschiedenis 
Vervoort   Emily Nederlands  
Werson   Sanne Aardrijkskunde, Maatschappijkunde
Westerhof   Mariëlle Biologie

Brinksma

Dijk

 

van

Ellen

Noortje

Nask

Biologie

Begeleiding
     
Binnendijk van  Michel Achterwacht
Dibrani   Nizir Pedagogisch coach, Anti-pestfunctionaris
Heijens   Tom Pedagogisch coach, Parallelklas
 Dijkema – de Jong   Marije Pedagogisch coach
Heijkoop   Heleen Pedagogisch coach
       
Ondersteuning
     
Lunssen van Marco Conciërge
Brink-Verra   Wendy Administratief medewerker