Medewerkers

Medewerkers

De e-mailadressen van medewerkers worden als volgt samengesteld:

[email protected]
[email protected]

       
Directie
     
 Paymans   Frans Afdelingsleider locatie Liendertseweg
       
Zorgteam
     
Morren   Wanda Zorgcoördinator (coördinator onderwijs en begeleiding)
Amerongen van  Suzanne Orthopedagoog
Beck   Celine Orthopedagoog
Blok   Katja Pedagogisch coach
 
Coördinatoren / decanaat
   
Nauta   Annemieke Coördinator kernteam mavo / decaan mavo
Montfort van Irene Coördinator kernteam havo 
Es van Christien Coördinator examinering 
Gellecum van Jan Coördinator SOM – Leerlingactiviteiten
Binnendijk van  Michel Coördinator Verzuim
Bous   Erwin Coördinator Facilitair
       
Onderwijs
     
Ajrir   Abderrahman Wiskunde
Nauta   Annemieke Nederlands
Montfort van Irene Engels
Es van Christien Aardrijkskunde
Gellecum van Jan Lichamelijke Opvoeding
Bous   Erwin Kunst, Tekenen
Camerling   Robert Natuurkunde
Ende van den Daphne Nask 1, Nask 2
Es van Christien Aardrijkskunde
Kachouti el Ibrahim Economie
Cai   Rong Scheikunde, Wiskunde
Leeuwen van Irene Engels
Lycett   Kenn Engels
Neijssen   Nick Geschiedenis, Maatschappijleer
Oosterom   Fabienne LIO Engels
Rouw   Maria Duits
Verheijen   Cora Geschiedenis 
Vervoort   Emily Nederlands  
Werson   Sanne Aardrijkskunde, Maatschappijkunde
Westerhof   Mariëlle Biologie
       
Begeleiding
     
Binnendijk van  Michel Achterwacht
Dibrani   Nizir Pedagogisch coach, Anti-pestfunctionaris
Heijens   Tom Pedagogisch coach, Parallelklas
Helder   Davine Pedagogisch coach
       
       
Ondersteuning
     
Lunssen van Marco Conciërge
Brink-Verra   Wendy Administratief medewerker