Onderbouw mavo, havo, vwo

Het basisklimaat op onze onderbouwlocatie is kleinschalig en primair gericht op het bieden van structuur, duidelijkheid en veiligheid. Bij de indeling van de leerlingen in klassen wordt rekening gehouden met een zo goed mogelijke clustering van specifieke onderwijsbehoeften, zowel op didactisch als pedagogisch gebied. Gespecialiseerde docenten met ‘een hart voor de leerlingen’ binnen dit type onderwijs, streven hierdoor naar een positieve ontwikkeling voor alle leerlingen op vakinhoudelijk en vakoverstijgend gebied. Op de onderbouwlocatie wordt les gegeven aan vmbo-tl  leerjaar 1 en 2; havo en vwo leerjaar 1 t/m 3. De groepsgrootte is maximaal 12 leerlingen per klas.

Op het Axia College staat klassikaal onderwijs centraal en kan er op veel gebieden maatwerk geboden worden. De onderbouwlocatie beschikt over een ‘parallelklas’ waarin leerlingen die extra zorg nodig hebben tijdelijk geplaatst kunnen worden, ook leerlingen met een beperkte belastbaarheid. In de parallelklas zitten maximaal 8 leerlingen.

Wanneer mogelijk en gewenst is een terugkeer naar het reguliere onderwijs, met ondersteuning door de reguliere school, mogelijk.