Bestuur & directie

Axia College

College van Bestuur: mw. S. Efdé (voorzitter)
Directeur a.i. : mevr. T. Westen
Afdelingsleider vmbo b/k: dhr. F. van Dasselaar
Afdelingsleider onderbouw mavo, havo, vwo : dhr. W. Spijkers
Afdelingsleider a.i. bovenbouw mavo, havo: mevr. M. Alferink

Het Axia College maakt deel uit van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort. Deze Stichting is het bevoegd gezag van de volgende scholen voor openbaar voortgezet (speciaal) onderwijs in Amersfoort:

Het Axia College (voortgezet speciaal onderwijs: vmbo b/k, mavo, havo, vwo)
De Amersfoortse Berg (vmbo t, havo, vwo)
‘t Atrium (vmbo t, havo, (tweetalig) vwo)
J. van Oldenbarnevelt Gymnasium Amersfoort (gymnasium)
Trivium College met Vmbo Trivium College / Mavo Trivium College / Praktijkonderwijs Trivium College
Vathorst College (vmbo t, havo, vwo)

Deze scholen richten zich op verschillende doelgroepen en geven vorm aan een gedifferentieerd onderwijsaanbod. De schoolprofielen verschillen van elkaar.

De overeenkomsten zijn:
Het zijn openbare scholen.
Alle scholen staan voor een hoge kwaliteit van onderwijs en begeleiding.
Alle scholen hebben een veilig schoolklimaat.
Zorg, aandacht en respect zijn begrippen die op alle scholen van toepassing zijn.
Alle scholen zijn up-to-date ingericht en gebruiken moderne leer- en hulpmiddelen.
Alles scholen hechten waarde aan goede contacten met ouders.

Het bestuur van de school berust bij de Raad van Toezicht van de Onderwijsgroep Amersfoort. De meeste bestuurlijke taken zijn gemandateerd aan het College van Bestuur, mw. S. Efdé (voorzitter), De Brand 20, 3823 LJ Amersfoort. tel. 033 – 470 10 08. Voor meer informatie: www.onderwijsgroepamersfoort.nl.

Klik hier voor de statuten van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort.