Vakantie & vrije dagen

Vakanties 2020-2021

  • Herfstvakantie: 19 oktober 2020 t/m 25 oktober 2020
  • Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 03 januari 2021
  • Voorjaarsvakantie: 22 februari 2021 t/m 28 februari 2021
  • Pasen: 2 april 2021 t/m 5 april 2021
  • Meivakantie: 26 april 2021 t/m 09 mei 2021
  • Hemelvaart: 13 mei 2021 t/m 14 mei 2021
  • Tweede Pinksterdag: 24 mei 2021
  • Zomervakantie: 19 juli 2021 t/m 29 augustus 2021

Roostervrije en studiedagen Jaarlijks heeft onze school een aantal studiedagen. De studiedagen staan altijd in het teken van deskundigheidsbevordering van het team. Ouders voor wie er op deze dagen een probleem ontstaat met de opvang van hun kind, kunnen contact met ons opnemen.
In de loop van het schooljaar zullen de studiedagen bekend worden gemaakt. Ouders worden tijdig geïnformeerd.
Extra verlofdagen zijn uitsluitend mogelijk na toestemming van de afdelingsleider van de school. Deze dagen dienen schriftelijk te worden aangevraagd.