Vakantie & vrije dagen

Vakanties 2021-2022

 • Herfstvakantie: 18 oktober 2021 t/m 22 oktober 2021
 • Kerstvakantie: 27 december 2021 t/m 07 januari 2022
 • Voorjaarsvakantie: 28 februari 2022 t/m 04 maart 2022
 • Goede vrijdag & Pasen: 15 april 2022 t/m 18 april 2022
 • Meivakantie: 25 april 2022 t/m 06 mei 2022
 • Hemelvaart: 26 mei 2022 t/m 27 mei 2022
 • Tweede Pinksterdag: 6 juni 2022
 • Zomervakantie: 11 juli 2022 t/m 19 augustus 2022

Roostervrije en studiedagen Jaarlijks heeft onze school een aantal studiedagen. De studiedagen staan altijd in het teken van deskundigheidsbevordering van het team. Ouders voor wie er op deze dagen een probleem ontstaat met de opvang van hun kind, kunnen contact met ons opnemen.

Studiedagen 2021-2021

 • vrijdag 15 oktober 2021
 • woensdag 1 december 2021
 • maandag 14 februari 2022
 • donderdag 14 april 2022
 • dinsdag 7 juni 2022

Extra verlofdagen zijn uitsluitend mogelijk na toestemming van de afdelingsleider van de school. Deze dagen dienen schriftelijk te worden aangevraagd.