Vakantie & vrije dagen

Vakanties 2018-2019

 • eerste schooldag: maandag 27 aug 2018
 • Herfstvakantie: 20 oktober 2018 t/m 28 oktober 2018
 • Kerstvakantie: 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
 • Voorjaarsvakantie: 23 februari 2019 t/m 3 maart 2019
 • Meivakantie: 19 april 2019 t/m 5 mei 2019
 • Hemelvaart: 30 mei 2019 t/m 31mei 2019
 • Tweede Pinksterdag: 10 juni 2019
 • Zomervakantie: 20 juli 2019 t/m 1 september 2019

Vakanties 2019-2020

 • eerste schooldag: maandag 2 september 2019
 • Herfstvakantie: 19 oktober 2019 t/m 27 oktober 2019
 • Kerstvakantie: 21 december 2019 t/m 05 januari 2020
 • Voorjaarsvakantie: 22 februari 2020 t/m 01 maart 2020
 • Pasen: 11 april 2020 t/m 13 april 2020
 • Meivakantie: 18 april 2020 t/m 03 mei 2020
 • Bevrijdingsdag: dinsdag 5 mei 2020
 • Hemelvaart: 21 mei 2020 t/m 24 mei 2020
 • Pinksteren: 30 mei 2020 t/m 01 juni 2020
 • Zomervakantie: 18 juli 2020 t/m 30 augustus 2020

Roostervrije en studiedagen Jaarlijks heeft onze school een aantal studiedagen. De studiedagen staan altijd in het teken van deskundigheidsbevordering van het team. Ouders voor wie er op deze dagen een probleem ontstaat met de opvang van hun kind, kunnen contact met ons opnemen.
In de loop van het schooljaar zullen de studiedagen bekend worden gemaakt. Ouders worden tijdig geïnformeerd.
Extra verlofdagen zijn uitsluitend mogelijk na toestemming van de afdelingsleider van de school. Deze dagen dienen schriftelijk te worden aangevraagd.