Schooltijden

Schooltijden

Maandag         8.30-15.15 uur

Dinsdag           8.30-15.15 uur

Woensdag       8.30-15.15 uur

Donderdag      8.30-15.15 uur

Vrijdag             8.30-15.15 uur

Pauzes:
10.00-10.15 uur
11.45-12.00 uur
13.30-13.45 uur

Op de locatie van de Vondellaan streven wij er naar de onderbouw een lesrooster aan te bieden waarbij zij dagelijks beginnen om 08.25 uur en elke dag op hetzelfde moment klaar zijn. Echter, vanwege het verplicht aantal uren onderwijs lukt het niet deze netjes te verdelen over 5 dagen. Kinderen in de onderbouw hebben daarom een eindtijd die fluctueert tussen 12.45 en 14.30 uur.Leerlingen in de bovenbouw willen wij meer voorbereiden op het mbo. Hier hoort ook bij dat zij verschillende begin- en eindtijden hebben. In de opstartavond wordt u meer geïnformeerd over het rooster van uw kind.Tussentijdse vragen betreft het rooster van de Vondellaan kunt u mailen naar de school.