Open dag

Open dagen schooljaar 2021/2022

 

Onderbouw

De open dagen zijn inmiddels geweest.

Voor meer informatie of vragen kunt u een e-mail sturen naar [email protected]


 

Bovenbouw

 

 

VMBO

Voor de locatie Vondellaan (vmbo-b/k) is de aanmeldprocedure anders dan de overige locaties.

Als u uw zoon/dochter wil aanmelden, kunt u contact opnemen met het Aanmeldpunt van het Axia College, en wordt er een vrijblijvend gesprek gepland op de locatie met de orthopedagoog en de locatiedirecteur. Het is de bedoeling dat alle gezaghebbende ouders/verzorgers en de leerling aanwezig zijn.

Het doel van het gesprek is een eerste kennismaking om van beide kanten een inschatting te kunnen maken of de locatie passend is voor de leerling. Indien dit het geval is, krijgt u van het Aanmeldpunt een aanmeldpakket toegestuurd en kunt u uw zoon/dochter officieel aanmelden. Later volgt dan nog een intakegesprek waarin de door u aangeleverde dossierinformatie wordt meegenomen en specifiek op de ondersteuningsbehoeften van de leerling wordt ingegaan.

Mocht na het eerste gesprek blijken dat er geen goede match is tussen de leerling en het Axia College, zal er met u worden nagedacht over een beter passende school.