Open dag

Open dagen schooljaar 2021/2022

 

Onderbouw

Dit schooljaar lijkt het erop dat de open dagen gewoon door kunnen gaan!

Op onze onderbouwlocatie voor mavo-havo-vwo hebben we 2 open middagen:

Op deze middagen is onze school te bezoeken tussen 15.30  en 17.30 uur, geen vaste aanvangstijd, er is een zgn. vrije inloop.

Het is fijn als u zich van tevoren aanmeldt door een  e-mail te sturen naar onderbouw@axiacollege.nl

Wilt u aangeven welke middag en met hoeveel personen jullie willen komen?

Tot ziens op onze open middag!

 

Bovenbouw

 

VMBO

Voor de locatie Vondellaan (vmbo-b/k) is de aanmeldprocedure anders dan de overige locaties.

Als u uw zoon/dochter wil aanmelden, kunt u contact opnemen met het Aanmeldpunt van het Axia College, en wordt er een vrijblijvend gesprek gepland op de locatie met de orthopedagoog en de locatiedirecteur. Het is de bedoeling dat alle gezaghebbende ouders/verzorgers en de leerling aanwezig zijn.

Het doel van het gesprek is een eerste kennismaking om van beide kanten een inschatting te kunnen maken of de locatie passend is voor de leerling. Indien dit het geval is, krijgt u van het Aanmeldpunt een aanmeldpakket toegestuurd en kunt u uw zoon/dochter officieel aanmelden. Later volgt dan nog een intakegesprek waarin de door u aangeleverde dossierinformatie wordt meegenomen en specifiek op de ondersteuningsbehoeften van de leerling wordt ingegaan.

Mocht na het eerste gesprek blijken dat er geen goede match is tussen de leerling en het Axia College, zal er met u worden nagedacht over een beter passende school.