Schooltijden

Schooltijden

1          8.30 -9.20 uur

2          9.20 – 10.10 uur

pauze  10.10- 10.30 uur

3          10.30 – 11.20 uur

4          11.20 – 12.10 uur

pauze  12.10 – 12.30 uur

5          12.30 – 13.20 uur

6          13.20 – 14.10 uur

pauze  14.10 – 14.20 uur

7          14.20 – 15.10 uur